Zawartość projektu

Do dnia 18 września 2021 r. funkcjonują równolegle dwie formy projektu budowlanego – tzw. stara oraz nowa. Merytorycznie zawartość obu opracowań jest taka sama, różnią się jedynie podziałem na części (wydzielenie projektu technicznego, do którego przesunięto projekty konstrukcji oraz instlacji) projektu oraz ilością egzemplarzy.

1. Zawartość przekazywanej dokumentacji wg starego podziału projektu budowlanego

Zgodnie ze starym podziałem projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia składa się z następujących części:

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.

2. Projekt architektoniczno-budowlany.

1. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu powstaje dla konkretnej działki, na której ma zostać wybudowany dom i jest on opracowywany przez projektanta adaptującego. Więcej informacji znajduje się na stronie Adaptacja i zmiany.

0
2. Projekt architektoniczno-budowlany

 • projekt architektury – opis techniczny oraz rysunki,
 • projekt konstrukcji – opis techniczny oraz rysunki wszystkich elementów konstrukcji obiektu z elementami projektu wykonawczego,
 • projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych – opis techniczny oraz rysunki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje c.o., wod-kan, kolektory słoneczne do c.w.u,
 • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (opis techniczny i rysunki),
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
4
3. Elementy dodatkowe

 • zestawienie drewnianych elementów więźby dachowej,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • charakterystyka energetyczna dla obiektu określająca jego poziom projektowanej efektywności energetycznej,
 • kopie uprawnień projektantów projektu gotowego oraz ich aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwych izb zawodowych.
1

2. Zawartość przekazywanej dokumentacji wg nowego podziału projektu budowlanego

Zgodnie z nowym podziałem wprowadzonym Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 471) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609 projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia składa się z następujących części:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 2. Projekt architektoniczno-budowlany.
 3. Projekt techniczny.
 4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
1. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu powstaje dla konkretnej działki, na której ma zostać wybudowany dom i jest on opracowywany przez projektanta adaptującego. Więcej informacji znajduje się na stronie Adaptacja i zmiany.

0
2. Projekt architektoniczno-budowlany

PAB zawiera elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie wymienionym w Rozporządzeniu (opis techniczny oraz rysunki)

3
3. Projekt techniczny

 • projekt konstrukcji – opis techniczny oraz rysunki wszystkich elementów konstrukcji obiektu z elementami projektu wykonawczego,
 • projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych – opis techniczny oraz rysunki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje c.o., wod-kan, kolektory słoneczne do c.w.u,
 • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (opis techniczny i rysunki),
 • charakterystyka energetyczna dla obiektu określająca jego poziom projektowanej efektywności energetycznej,

UWAGA! Projekt techniczny nie jest składany do urzędu.

3
4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

 • informacja BIOZ.
3
5. Elementy dodatkowe

 • zestawienie drewnianych elementów więźby dachowej,
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • kopie uprawnień projektantów projektu gotowego oraz ich aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwych izb zawodowych.
1