FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi sklepu internetowego PRANA GROUP

Czy projekt mogę zrealizować na mojej działce?

Na stronie każdego projektu w zakładce „Działka” umieśliśmy rysunek z minimalnymi wymiarami działki, na której można zbudować dom. Podane w tym miejscu wymiary nie uwzględniają jednak uwarunkowań lokalnych, zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym sklep@pranagroup.pl – prosimy o przesłanie mapy geodezyjnej,  wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Po przeanalizowaniu nadesłanych materiałów skontaktujemy się, aby przekazać nasza opinię.

Dlaczego muszę wykonywać adaptację projektu?

Każdy projekt gotowy oferowany w naszym sklepie (podobnie jak wszystkie tego rodzaju opracowania dostępne na rynku) wymaga dostosowania do lokalnych warunków oraz indywidualnych potrzeb Klienta, czyli wykonania tzw. „adaptacji”. Nawet jeśli nie są planowane żadne zmian, należy wykonać Projektu Zagospodarowania Terenu i zweryfikować lokalne warunki klimatyczne oraz glebowe. PZT sporządza się na mapie do celów projektowych przygotowanej dla konkretnej działki i jest on wymaganym elementem kompletnego projektu budowlanego składanego do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Kto może dokonać adaptacji projektu gotowego?

Adaptacji projektu gotowego dokonują projektanci posiadający odpowiednie uprawnienia projektowe i wpisani na listę czynnych członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czy pracownia PRANA GROUP może dokonać adaptacji swojego projektu gotowego?

Oczywiście. W przypadku znacznej ilości zmian, czasami jest to jedyne rozwiązanie, ze względu na ograniczone możliwości ręcznego nanoszenia korekt na gotowe rysunki.

Brak odpowiedzi na Twoje pytanie? Napisz do nas!