Zapraszamy do zapoznania się z projektem Dom P /// 2104 — usytuowanego podobnie jak Dom K /// 2105 na nachylonej działce w okolicach Wrocławia. Tym razem jedna dom stoi prostopadle do spadku działki.