Tag Archive for: nf40

Projekt wykonawczy domu 1503 został pozytywnie zweryfikowany pod względem spełniania wymagań programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla budynków energooszczędnych NF40. Poziom rocznego zapotrzebowania na energię użytkową ogrzewania i wentylacji wynosi 22,48 kWh/m2, czyli jest zbliżony do domu pasywnego NF15 (15,00 kWh/m2).

Nasz projekt jednorodzinnego domu mieszkalnego pod Wrocławiem uzyskał pozwolenie na budowę. Dom spełnia wytyczne programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla budynków energooszczędnych w standardzie NF40. Kwota dotacji, o którą ubiega się Inwestor to 30000 zł.

Obecnie projekty wykonawcze są sprawdzane przez weryfikatora programu.

Zapraszamy do obejrzenia Domu otulonego NF40 /// 1306 — małego domu jednorodzinnego opracowanego dla Domów Czystej Energii, spełniającego wymagania energooszczędnego standardu NF40.

Zapraszamy do obejrzenia Domu z widokiem na słońce NF40 /// 1303 — pierwszego z serii pięciu małych domów jednorodzinnych opracowanych dla Domów Czystej Energii, spełniającego wymagania energooszczędnego standardu NF40.

Tag Archive for: nf40