PRACE — dom energooszczędny NF40 /// 1503

,

Nasz projekt jednorodzinnego domu mieszkalnego pod Wrocławiem uzyskał pozwolenie na budowę. Dom spełnia wytyczne programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla budynków energooszczędnych w standardzie NF40. Kwota dotacji, o którą ubiega się Inwestor to 30000 zł.

Obecnie projekty wykonawcze są sprawdzane przez weryfikatora programu.