Dom-kostka we Wrocławiu /// 0813

W 1970 roku na działce wzniesiono jednorodzinny budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, wg typowego projektu. W latach osiemdziesiątych XX w.  ówczesny właściciel obiektu przystąpił do rozbudowy budynku, która nie została nigdy zakończona, nie uzyskano również pozwolenia na budowę.

W roku 2008 przystąpiliśmy do sporządzenia projektu przebudowy domu-kostki, wraz z rozbudową i nadbudową. W toku prac dokonano legalizacji samowoli budowlanej i dostosowano obiekt do wymagań funkcjonalno-użytkowych nowego właściciela.

Zaproponowaliśmy diametralną przebudowę budynku — ze starego układu pozostały jedynie fundamenty, część ścian i stropów. Wykonano m.in.:
–  zmianę lokalizacji schodów wejściowych do budynku i przebudowę wejścia,
–  demontaż wtórnych balkonów na elewacji południowo-wschodniej,
–  nadbudowę wykusza na elewacji południowo-zachodniej,
–  nowe tarasy od strony ogrodu,
–  nadbudowę dodatkowej kondygnacji z tarasem dachowym,
–  głebokie zmiany w układzie funkcjonalnym pomieszczeń, umożliwiające połączenie części istniejącej z
rozbudowywaną,
–  nową klatkę schodową ze świetlikiem
–  nowe otworowanie ścian zewnętrznych i montaż stolarki okiennej,
–  docieplenie budynku o grubości 20-25 cm i nowe elewacje z tynku oraz płyt włóknowo-cementowych i blachy tytanowo-cynkowej.

Dokonano również wymiany wszystkich instalacji, projektując m.in. inteligentne instalacje elektryczne, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i kolektory słoneczne.