Przedszkole w Miliczu -- pawilon dziecięcy przed przebudową