20240314_budynki-pasywne_foto-DSM_5653-NEF-2048px

Wdrażamy w naszej pracowni program PHPP umożliwiający projektowanie i certyfikację budynków pasywnych wg wymagań PHI Darmstadt.