1308_IMG_5804-2048px

Przed — łazienka. Heksagony pozostały, ale w innej formie.