1503_06-DSI_5845-2048

Po wstępnym rozprężeniu taśma wypełnia dokładnie szczelinę pomiędzy ramą okna a otworem w ścianie

Po wstępnym rozprężeniu taśma wypełnia dokładnie szczelinę pomiędzy ramą okna a otworem w ścianie