1308_budowa-2014-08-21-800

Dom 1308 — budowa 2014-08-21