Wejście główne
Widok od strony podjazdu
Widok od strony podjazdu
Skrzydło dydaktyczne od strony podwórka
Skrzydło dydaktyczne od strony podwórka
Przedszkole
Biblioteka
Stołówka
Hall główny
Skrzydło dydaktyczne
Skrzydło dydaktyczne
Ujęcie panoramiczne zespołu budynków
Ujęcie panoramiczne zespołu budynków
show sidebar & content